djangoproject.cz
ukončil svůj provoz

Pročpak to?

Web djangoproject.cz vzniknul v roce 2007 a obsahoval české překlady několika klíčových stránek z dokumentace webového frameworku Django. Po dvanácti letech jsem se rozhodl jeho provoz utlumit, protože už není v mých silách udržovat jeho obsah aktuální.

Díky všem kteří k jeho chodu přispěli.

Užitečné odkazy

  • djangoproject.com — oficiální anglická dokumentace
  • Pyvec — servisní organizace české komunity kolem programovacího jazyka Python
  • Django Girls — jednodenní Django workshopy pro holky

Kontakt

Michal Valoušek
michal@plovarna.cz